for1

Barnehagen

I Ringelihorn steinerbarnehage ønsker vi gjennom faste rytmer, gode sanseopplevelser, stemninger, etterligning og forbilde å skape en trygghet hos barnet som det vil ta med seg videre i livet.

Vi ønsker at barna skal få lov å være barn så lenge som mulig og ikke små voksne.

Vi vil møte barnet der det er, la det utvikle seg i sitt eget tempo og på sin individuelle måte. Utvikling tar tid og barnet skal gjennom ulike trinn før det er i stand til å ta egne valg. Vi ønsker å styrke barnet ut i fra det utviklingstrinn hvor de til enhver tid befinner seg.

Sanseopplevelser

Vi ønsker å gi barna gode sanseopplevelser gjennom et hjemlig og koselig innemiljø. Med deilige dufter fra kjøkkenet hvor vi baker brød og lager varme måltider av økologiske råvarer. Barna blir møtt med enkle leker i naturmaterialer som nærer barnas fantasi og skaperkraft.

Etterligning

Det lille barnet lærer gjennom etterligning, gjennom å se hva andre gjør. Ubevisst tar det inn alt som skjer i dets omgivelser, og vil etterherme – på sin måte i leken.

Vi voksne har et arbeid å gjøre som i et hvert hjem, og barna får være med i det som skjer enten vi lager mat, baker, syr, vasker, snekrer, sager ved eller reparerer ting. Dette skaper inspirasjon til barnas lek.

Frileken

Frilek, inne og ute, tillegges stor vekt i steinerbarnehagen. Gjennom lek lærer barnet verden å kjenne og det har stor glede av å utforske og oppleve omgivelsene.

Gjennom frilek ønsker vi at barna skal få bruke sin fantasi og egenaktivitet uten innblanding fra voksne, og dermed skape grunnlaget for sin kreativitet som voksen.

Ringleker

Gjennom sangleker, rim og regler får barnet oppleve språkets rytme og harmonien i bevegelsen. Ved å ta i bruk hele kroppen med både fin- og grovmotoriske bevegelser legges grunnlag for senere læring.

Eventyr

Eventyret står sentralt i barnehagen. Hver dag fortelles et eventyr og det samme eventyret fortelles flere dager etter hverandre slik at barnet får mulighet til å fordype seg. Ofte blir også eventyret spilt som dukkespill, eller barna er med på å dramatisere det.

Turdag

Hver mandag er det turdag hvor vi går turer i det flotte nærområdet vårt. Her bygger vi hytter, og undrer oss over alt det spennende som kan dukke opp på veien. Kanskje treffer vi en flokk med sauer eller geiter. Etterpå setter vi oss rundt bålet og koser oss med matpakke, pinnebrød, pannekaker eller suppe.